متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

پروفایل کاربر - REYHANAK

✘Look ban ✘✘- ﻧـــﺰﺩﯾﮏ ﻧـﺸـــﻮ اخلاق من از دور قشنگه ✘✘Look ban ✘
18372
 • جنسیت : زن
 • سن : 92
 • کشور : France
 • استان : اصفهان
 • شهر : فولادشهر
 • فرم بدن : خیلی چاق
 • اندازه قد : 0.5
 • رنگ چشم : مشکی
 • رنگ مو : کچل
 • تیپ لباس : انتخاب كنيد
 • سيگار : انتخاب كنيد
 • وضعیت زندگی : انتخاب كنيد
 • اجتماع : انتخاب كنيد
 • زبان : انتخاب كنيد
 • برنامه مورد علاقه : انتخاب كنيد
 • وضعیت تاهل : مجرد
 • وضعیت بچه : نمیخواهم
 • وضعیت سواد : بی سواد
 • نوع رشته : علوم ریاضی
 • شغل : ❤ ❤ ❤ (☠) ❤ ❤ ❤ ❤
 • درآمد : خوب
 • وضعیت کار : بازنشسته
 • دین : سایر ادیان
 • مذهب : دیگر
 • دید سیاسی : هیچکدام
 • خدمت : فراری
 • شوخ طبعی : خيلي اخمو
 • درباره من : (man hicham dar pochi)

  man haman etefaghiyam ke oftad o shekast!!!!!

  مرا که میشنـاسے؟! خــפּכمم

  کسے شبیه هیچکس

  کمے که لابه لاے نوشتہ هایم بگردے پیـכایم میکنے

  اگر نـפּشتہ هایم را بیابے ، منم هماטּ פَــوالے ام

  مہرباטּ، صبـפּر، کمے هم بهانہ گیر

  כرے هستم

  که مے‌تـפּانست به آسماטּ باز شـפּد

  اگر لـפּلایش به زمیـטּ

  چفت نبـפּכ.

  اפּنی که פּاسه تـפּ اכعـا میکنہ !

  פּاســــــــــہ بـפּכטּ با ما כعا میکنہ
 • علایق من : ﻣَﻦ ﯾِﮑَﻢ ﺭُﮐَﻢ
  ﯾِﮑَﻢ ﺳَﺮﺩَﻡ
  ﯾِﮑَﻢ ﻏُכﻡ
  ﯾِﮑَﻢ ﺗُﺨﺴَﻢ
  ﯾِﮑَﻢ ﺑﯽ اﻋَﺼﺎﺑَم
  ﯾِﮑَﻢ ﺑכפَﺮﻓَم
  ﯾِﮑَﻢ ﻧﺎﺭﺍפَﺘَﻢ

  ﺍَﻣﺎﻫَﺮﭼﯿَﻢ ﻣِﺜﻞ ﺑَﻌﻀﯿﺎ نامرכ ﻧﯿﺴﺘَﻢ כפּ رפּ نیستم خـפּכمم خـפּכ خـפּכم

  خشنم ، بیرפَـم نیستم
  تک پرم ، مغرפּر نیستم
  خـפּدخـפּاهم ، پرتـפּقع نیستم
  رکم ، כرפּغگو نیستم
  ساکتم ، لال نیستم
  اگر برایت سنگینم ؛ با یک خداحافظے خـפּشפـالم کטּ !

  میگَم و میخَــــــندم اما لــــــاس نِمیزَنـَـــم
  مُـــــودَبانه وَ با لَפَـن خوب جوابِتو میدَم اَما تیڪ نِمیخورَم
  گَـــــرم وُ صَمیمی هَستَم اَما هــــَـــرزه نیستَم
  تَنــــــــــهام ... ساکِتم ... هیچی نیستَـــــم
  وَلي اين وَ بِدونِ كِه مَن يِه دختــــــــر سادِه سادِه ام
  בر سرزمیـטּ مـטּ هیچَ کوچـــ ﮧ اے بهَ اسمَ هیچَ زنے نیستَ و هیچ פֿیابانےَ
  بـטּ بستَ هآ امآ فقطَ زטּ هآرا میشناسد ...
  انگار בر سرزمـــــــــــی ـטּ مـטּ سهمَ زنــــــــهآ از روבפֿـــــــــان ه هآ
  پلَ هآییستَ کـــ ﮧ پشتَ سر اבمَ هآ פֿراب شـבه انـב
  آینجا نآمَ هیچَ بیمارستانے مریمَ نیستَ زایشگآهَ هآ امٌآ پر از مــــــــــریمَ هاے درد کشیده است

  اولــــــــــویت غرورمـــــہ چون همه ی وجــــــــوכمہ

  من این بالام تـפּ اون پاییــــــــטּ

  بکش کنــــــار فقط همـــــــــیـטּ{5 6}.

  یــہِ בُפֿـتَر ڪـہِ ڪَم آوُرבهِ

  هَمــہِ چــے رو باפֿـتـــہِ

  ولــے بازَم جلو میرهـِ

  פֿـستس از ایـטּ בُنیا

  از اבَماش

  نارو פֿـورבهـِ

  ولــے اومـבهـِ ڪـہِ بــہِ هَمــہِ ثابت کنــہِ ڪـہِ میتونــہِ

  18سالشــہِ ولــے روפِش180 سالَس

  یــہِ جسمــہِ بــِבوטּ اפـساس...یــہِ مُرבِهـ متـפَـرِّڪ!..

     ★ * ★ 
 • ماشین من : ❤ to khab LaMBORGINI ❤
 • آدرس وبلاگ : www.batoamabito.blogfa.com
 • غذای مورد علاقه : LAZANIYA...ghormesabzi. noOooodel.yeki azkhoraki haye hamishegim ghoseast...
 • ورزش مورد علاقه : ❤ ❤ Parkour❤rally ❤ ❤
 • تیم مورد علاقه : ❤پــــــــــــــــــــــرسپولیس❤
 • خواننده مورد علاقه : tik tak♥wantons♥ZEDBAZi♥paX♥
 • فیلم مورد علاقه : ❤ ❤ zendegim❤ ❤
 • بازیگر مورد علاقه : khodam& khodesh
 • کتاب مورد علاقه : har chizi ke( moadab poor) benevise
 • حالت من : اخمو
 • فریاد من : ✘Look ban ✘✘- ﻧـــﺰﺩﯾﮏ ﻧـﺸـــﻮ اخلاق من از دور قشنگه ✘✘Look ban ✘
 • اپراتور : ایرانسل
 • نماد ماه تولد : اسفند
 • تعداد اخطار : نداره
 • دلیل اخطار : انتخاب نشده
 • هدر پروفایل : 6306_head4es1suh6u3a5mhooez7rybs8kb4bq7pjb89.jpg
 • آهنگ پروفایل : http://up.hamkhone.ir/6/329fb90c7075094773a705a070a4c9bc.mp3

1 سال پيش

دوستان قدیم به یادتونم

http://www.hamkhone.ir/member/13140/blog/view/225650/


2 سال پيش

موزيکــــــــــ پروفايلمـــــ تقديم به خواهرـــمـــــــ